şivə

şivə
is. <fars.>
1. Danışma tərzi, tələffüz tərzi, tələffüz. Dostum haman kitabı bükdü, qoydu stolun üstə və durdu, getdi, şkafdan yenə bir köhnə kitab çıxartdı, gətirdi və həmən kitabı iki əlilə yuxarı qalxızdı, şairanə bir şivə ilə mənə dedi. C. M.. Tətbiq edəcəkdir yazını şiveyi-türkə. M. Ə. S.. Süleyman bəy ağzını açan kimi gördülər ki, hərif dilin dəyişib, daha İstanbul şivəsilə danışmır. B. T.. // Üsul, tərz, tövr. <Odabaşı:> Bu başqa bir şivə ilə meydana çıxmışdı. Ə. H.. // dilç. Bir əraziyə, məhəllə aid olan dialektin yerli növü.
2. Naz, qəmzə, əda, işvə. Canımın cövhəri ol ləli-gühərbarə fəda; Ömrümün hasili ol şiveyi-rəftarə fəda. F.. Zeynal çox mütəəssir idi. Mehribanın xoş bir işvə ilə ona xitab etməsi həyəcanını artırdı. S. H..
3. məc. Hərəkətdə, danışıqda sünilik, saxtalıq, ikiüzlülük. <Laçın bəy:> . . Cəmilin hərəkətləri olub yalan, büxl, şivə, müftəxorluq. N. V..
4. klas. bax şivən. Batdın genə bəxtim kimi bilməm nə qərayə; Qurban sənə, bu şivəyimatəm nə üçündür? S. Ə. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • SIV — structured investment vehicle (SIV) United Kingdom A special purpose vehicle set up to buy highly rated debt securities (debt security) (such as mortgage backed securities). Complex computer software is used to create models that predict cashflow …   Law dictionary

 • siv — SIV, Ă, sivi, e, adj. De culoare cenuşie, sură; (despre părul oamenilor) cărunt. – bg., sb. siv. Trimis de Zavaidoc, 13.09.2007. Sursa: DLRM SIV, Ă, sivi, e, adj. (reg.) De culoare cenuşie, sură; (despre părul oamenilor) cărunt. – Din bg., scr …   Dicționar Român

 • siv — sb., et, siv, ene, i sms. siv , fx sivbåd, sivskov …   Dansk ordbog

 • SIV — can be: * Simian immunodeficiency virus * Structured investment vehicle * Statens Invandrarverket , the Swedish immigration authority renamed Migrationsverket effective 2000 07 01 * Siv, a character in the Guardians of Ga Hoole series …   Wikipedia

 • SIV — steht für: Simianes Immundefizienz Virus, ein Retrovirus, das als Ursprungsvirus für das menschliche Immunschwächevirus HIV gilt Structured Investment Vehicle. eine außerbilanzielle Kreditarbitrage Zweckgesellschaft im Finanzwesen Soll Ist… …   Deutsch Wikipedia

 • Siv — steht für: Simianes Immundefizienz Virus, ein Retrovirus, das als Ursprungsvirus für das menschliche Immunschwächevirus HIV gilt Structured Investment Vehicle. eine außerbilanzielle Kreditarbitrage Zweckgesellschaft im Finanzwesen Soll Ist… …   Deutsch Wikipedia

 • Siv — f Scandinavian: originally a byname meaning ‘bride, wife’. It is borne in Scandinavian mythology by the wife of Thor …   First names dictionary

 • Siv — Siv, Sif, Siw nordischer Ursprung, Bedeutung: Braut, Ehefrau. Bekannt aus der nordischen Mythologie als Erntegöttin und Gattin Thors …   Deutsch namen

 • sîv — prid. 〈odr. ī, komp. sı̏vljī〉 1. {{001f}}koji je boje pepela; pepeljast 2. {{001f}}pren. koji je suviše bezličan; bezbojan, neodređen, bezizražajan (o pojmovima, osobama, stilu itd.) 3. {{001f}}pol. publ. koji ne pripada nijednom od nekim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • siv — sȋv prid. <odr. ī, komp. sȉvljī> DEFINICIJA 1. koji je boje pepela; pepeljast 2. pren. koji je suviše bezličan; bezbojan, neodređen, bezizražajan (o pojmovima, osobama, stilu itd.) 3. pol. publ. koji ne pripada nijednom od nekim značajkama… …   Hrvatski jezični portal

 • siv — cor·ro·siv·i·ty; dif·fu·siv·i·ty; emis·siv·i·ty; ex·clu·siv·ism; ex·clu·siv·ist; ex·clu·siv·i·ty; ex·pan·siv·i·ty; ex·pres·siv·i·ty; ex·ten·siv·i·ty; im·pul·siv·i·ty; mas·siv·i·ty; pas·siv·ism; pas·siv·ist; pas·siv·i·ty; pro·gres·siv·ism;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”